Jste v menu, kde naší činnost třídíme do třech základních skupin a v nich se pokoušíme prezentovat některé naše činnosti a představujeme na snímcích příklady některých řešení. Vybírejte a čtěte uvedené sekce s vědomím, že kovářské řemeslo se zámečnickým se velice úzce prolínají a co nenaleznete u "kováře", hledejte u "zámečníka"popřípadě v menu ocelových konstrukcí. Pod těmito řádky nabízíme vždy krátkou aktualitku z naší práce a pak už je zmíněné dělení na tři skupiny naší činnosti.... 

Konstrukce

Nabídka výroby konstrukcí

Do této části našeho webu soustřeďujeme nabídku výroby ocelových konstrukcí. Na základě dlouhodobých zkušeností v tomto oboru jsem schopni splnit náročné požadavky zákazníků a odevzdat tak v konečném výrobku očekávanou kvalitu. Na několika následujících příkladech předkládáme naše možnosti v výrobě ocelových konstrukcí.

 

Nabídka výroby konstrukcí Nabídka výroby konstrukcí

Prvním příkladem této výroby je ocelová konstrukce krovu, která byla zadána požadavkem architekta .

Nabídka výroby konstrukcí Nabídka výroby konstrukcí

Na snímcích nad tímto textem je zachycena ocelová konstrukce zhotovená pro zavěšení stropu a osvětlení haly. 

Nabídka výroby konstrukcí Nabídka výroby konstrukcí

Nabídka výroby konstrukcí

Přestože vnitřní ocelové schodiště jsme uváděli jako příklad záměčnické práce, toto  (a podobné) vnější schodiště nám připadá vhodnější do této sekce. Schodiště je ocelové, svařované v naší dílně a na místě je montované s vloženými zinkovanými schodnicemi. 

Nabídka výroby konstrukcí Nabídka výroby konstrukcí

Nabídka výroby konstrukcí

Na těchto třech snímcích uvádíme ocelovou konstrukci dílny autoservisu. Opět byla konstrukce předpřipravena dle plánů v naší dílně a finálně kompletována na staveništi.